video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông tin về bổ sung sửa đổi Gia phả họ Ngô Đáp Cầu - Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các Cụ, các Ông, Bà, các Anh chị !

      Năm 2024 họ ta sẽ kỷ niệm 140 năm ngày xây dựng nhà thờ họ. Một trong những hoạt động để kỷ niệm ngày lễ này là sẽ tái bản “Gia phả họ Ngô Đáp Cầu – Bắc Ninh” đã được xuất bản năm 2004.
      Từ ngày xuất bản đến nay, bà con trong họ ở trong và ngoài nước đã cung cấp thông tin để bổ sung sửa đổi nội dung và đã được cập nhật trên trang website: www.giaphahongodapcau.com 
      Để nội dung cuối gia phả sắp tái bản được đầy đủ, cập nhật thông tin kịp thời của các gia đình, Ban biên tập kính đề nghị từng gia đình đọc kỹ phần nội dung của gia đình mình trong gia phả và cung cấp những nội dung sau:
    1. Họ, tên, ngày sinh, học vấn, nghề nghiệp của từng người.
    2. Với những người đã mất: Ngày mất, nơi an táng (nếu có thêm ảnh thì càng tốt).
    3. Những người mới kết hôn: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, nghề nghiệp, quê quán của vợ hoặc chồng. Nên có thêm họ tên của cha mẹ vợ hoặc chồng.
    4. Những người mới sinh: Họ, tên, ngày tháng năm sinh.
 
 * File mềm thông tin từ website:
    + Chi Giáp:
    + Chi Ất:

 https://drive.google.com/file/d/1zCvfQM4MqSjKr3TAnhOBqIonQB2nsoRn/view?usp=sharing


    Các nội dung sửa đổi bổ sung xin gửi về địa chỉ:
    - Đối với file mềm: hongodapcaubacninh@yahoo.com
    - Đối với văn bản:
    + Ngô Thế Tâm: Số 20 đường chợ Đáp Cầu, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
    + Ngô Mạnh Thường: Số 156 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

    Thời hạn gửi thông tin: Càng sớm càng tốt nhưng thời hạn cuối cùng là 31/12/2020.

    Kính mong các gia đình lưu tâm và gửi các thông tin kịp thời, đầy đủ.
    Xin trân trọng cám ơn !
 
    BAN BIÊN TẬP