video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Ngành thứ sáu - Chi Giáp

 

Đời thứ Tám

NGÔ THẾ NGỌT, thuỵ Phúc Đường, con trai thứ sáu ông Ngô Thế Dịch và bà kế Nguyễn Thị Ngàn. Mất ngày 13-5 âm lịch, thọ 103 tuổi. Mộ táng ở Thống Thương, xã Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh.

Ông là người thẳng thắn thật thà, làm khán thủ của làng được dân làng yêu mến. Khi ông mất, con cháu ông Ngô Thế Quán, ngành thứ hai đã giúp đỡ tổ chức mai táng.
Bà: Nguyễn Thị Châm, người làng Thống Thượng. Mất ngày 08 tháng Chạp.
Ông bà sinh 1 trai, 1 gái : Thế Song, Thị Quyên.

Trước đây ông Ngô Thế Tập đã lập giỗ Ông bà Ngô Thế Ngọt tại Nhà thờ ngành hai ở Đáp Cầu. Đến năm 1966, ông Ngô Thế Hoà mới giao lại giỗ cho ngành thứ sáu ở Thống Thượng.

Đời thứ 9

Ngô Thế Song, thuỵ Phúc Vân, con trai duy nhất ông Ngô Thế Ngọt. Mất ngày 18-5 âm lịch.
Bà : Nguyễn Thị Hường. Mất ngày 09 tháng Giêng. Sinh 2 trai, 1 gái : Thế Mây, Thế Sảnh, Thị Biếu (lấy chồng là Hà Liễu).

Đời thứ 10

Ngô Thế Mây, con trưởng ông Ngô Thế Song và bà Nguyễn Thị Hường. Mất ngày 11-9 âm lịch, hưởng dương 39 tuổi.
Bà : Nguyễn Thị ... Sinh được 3 gái, 2 trai : Thị Mai (lấy chồng ở Thống Hạ), Thị Liên (lấy chồng ở Thị Cầu), Thị Bé (lấy chồng ở Gia Lương), Thế Thông, Thế Sanh (chết trẻ lúc 23 tuổi).

Đời thứ 11

Ngô Thế Thông, sinh năm 1900, con trai trưởng ông Ngô Thế Mây và bà Nguyễn Thị ... Vì cha mất sớm nên ông phải đi phiêu bạt, làm thuê, kiếm sống. Đến thôn Hoà Mục, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang đổi tên là Tá Khương (còn gọi là Văn Khương). Mất ngày 10-3 năm Canh Ngọ (1990), thọ 91 tuổi.
Bà : Thân Thị Nhiễu, sinh năm 1907, người thôn Hoà Mục. Mất ngày 27-7 năm Quý Hợi (04-9-1983), thọ 77 tuổi. Sinh 1 gái, 2 trai : Thị Lương, Thế Tường, Thế Thức.
Mộ ông bà táng tại Thôn Hoà Mục, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Sinh thời, hai ông bà đều làm ruộng.
   -   Ngô Thị Lương, sinh năm 1934 (Giáp Tuất), chồng là Vũ Quốc Hải, người thôn Hoà Mục, sinh năm 1931. Ông là bộ đội nghĩa vụ năm 1960-1963, công nhân Nhà máy xi măng Vĩnh Thịnh, Lạng Sơn. Năm 1965 tái ngũ, hy sinh năm 1966 tại chiến trường miền Nam. Sinh 3 gái : Vũ Thị Duyên (chết trẻ), Vũ Thị Dung, Vũ Thị Hồng. Có 1 con nuôi là Vũ Văn Thu.

Đời thứ 12

Ngô Thế Tường, sinh năm 1940 (Canh Thìn), con trưởng ông Ngô Thế Thông và bà Thân Thị Nhiễu. Ông làm ruộng , đi nghĩa vụ quân sự 1961. Năm 1963, về làm ruộng. Năm 1967 tái ngũ. Năm 1971 phục viên sau khi bị thương và tiếp tục làm ruộng.
Bà : Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1940, quê Dĩnh Chì, Lạng Giang, Bắc Giang, làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 4 gái, 2 trai : Thị Thuận, Thị Thìn, Thị Thao, Văn Xuyên, Văn Quyền, Thị Quynh.
   -   Ngô Thị Thuận, sinh năm 1958, chồng là Nguyễn Văn Mùi, quê Cao Xá, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Ông bà làm ruộng ở Đắc Lắc. Sinh 1 gái, 1 trai: Nguyễn Thị Thơm (1979), Nguyễn Văn Thái (1981).
   -    Ngô Thị Thìn, sinh năm 1961, chồng là Lương Văn Ninh, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 2 trai : Lương Văn Giang (1980), Lương Văn Cường (1981).
   -    Ngô Thị Thao, sinh năm 1964, chồng là Trần Văn Dũng, sinh năm 1961. Ông bà đều làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 1 trai, 1 gái : Trần Văn Hanh (1984), Trần Thị Trang (1987).
   -    Ngô Thị Quynh, sinh năm 1983, chồng là Nguyễn Văn Vinh. Ông bà đều làm ruộng ở Hoà Mục. Sinh 2 trai : Nguyễn Văn Quang (1992), Nguyễn Văn Minh (1999).

Đời thứ 13

Ngô Văn Xuyên, sinh năm 1967, con trai trưởng ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Hoà.
Bà : Trần Thị Mùi, sinh năm 1967, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 trai, 1 gái : Văn Tuyền (1987), Thị Viên (1994).

Đời thứ 13

Ngô Văn Quyền, sinh năm 1971, con trai thứ hai ông Ngô Thế Tường và bà Nguyễn Thị Hoà.
Bà : Hoàng Thị Lưu, sinh năm 1971, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 gái, 1 trai: Thị Luyến (1992), Văn Tuấn (1993).

Đời thứ 12

Ngô Thế Thức, sinh năm 1944, con trai thứ hai ông Ngô Thế Thông và bà Thân Thị Nhiễu. Ông đi bộ đội, là bệnh binh, giải ngũ về làm ruộng ở thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.
Bà : Nguyễn Thị Văn, người Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Sinh 2 trai, 1 gái: Văn Biên, Văn Cương, Thị Hương.
Bà hai: Nguyễn Thị Luận, người xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Bà là Giáo viên Trung học cơ sở của xã. Không có con.
   -    Ngô Thị Hương, chồng là Đỗ Văn Thơm, quê Hoà Mục. Ông bà đều làm ruộng. Sinh 1 gái, 1 trai: Thị Uyên, ...

Đời thứ 13

Ngô Văn Biên, con trai trưởng ông Ngô Thế Thức và bà Nguyễn Thị Văn. Vào sống tại Nha trang và lấy vợ tại đó.

Đời thứ 13

Ngô Văn Cương, con trai thứ hai ông Ngô Thế Thức và bà Nguyễn Thị Văn.Ông theo Đạo Phật và đi tu tại chùa ở Đông Anh.

Đời thứ 10

Ngô Thế Sảnh, thuỵ Phúc Uy, con trai thứ hai ông Ngô Thế Song và bà Nguyễn Thị Hường. Mất ngày 30-6.
Bà : Nguyễn Thị Phường, hiệu Diệu Đường. Mất ngày 04 tháng Chạp. Sinh 2 trai : Thế Soe, Thế Chúc (chết trẻ, mất ngày 14-4)

Đời thứ 11

Ngô Thế Soe, thuỵ Phúc Hương, con trưởng ông Ngô Thế Sảnh và bà Nguyễn Thị Phường. Mất ngày 14-11.
Bà : Nguyễn Thị Chắt, hiệu Diệu Chiếu. Mất ngày 25-5, thọ 60 tuổi. Sinh 3 trai, 2 gái: Thế Lăn, Thế Tý, Thế Tỵ (chết trẻ), Thị Chút, Thị Đôi (chết trẻ).

Đời thứ 12

Ngô Thế Lăn, thuỵ Thuần Nhân, con trưởng ông Ngô Thế Soe và bà Nguyễn Thị Chắt. Mất ngày 13-11 năm Kỷ Dậu (1969), hưởng dương 45 tuổi.
Bà : Nguyễn Thị Chốc. Sinh 4 trai, 3 gái: Đức Long, Đức Hồng, Đức Nhiển (Liệt sỹ, hy sinh năm 1973), Thị Chiên, Đức Tuyển, Thị Luyến, Thị Nhiên.

Đời thứ 13

Ngô Đức Long, con trưởng ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc.
Bà: Nguyễn Thị Phúc. Sinh 2 trai, 2 gái: Đức Biên, Thị Hiền, Thị Hậu, Đức Thanh.

Đời thứ 13

Ngô Đức Hồng, con trai thứ hai ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc.
Bà: Nguyễn Thị Huyền. Sinh 2 trai, 2 gái: Thế Hùng, Thị Dung, Thị Khang, Thế Quang.

Đời thứ 13

Ngô Đức Tuyển, con trai thứ ba ông Ngô Thế Lăn và bà Nguyễn Thị Chốc.
Bà : Nguyễn Thị Dĩnh. Sinh 4 gái: Thị Dung, Thị Dinh, Thị Hương, Thị Lan.

Đời thứ 12

Ngô Thế Tý, con trai thứ hai ông Ngô Thế Soe và bà Nguyễn Thị Chắt.
Bà: Nguyễn Thị Rô. Sinh được 4 trai, 3 gái: Thị Hon, Thế Lâm, Thế Trường, Thị Khương, Thế Kháng, Thị Khuyết, Thế Cường.

Đời thứ 13

Ngô Thế Lâm, con trai trưởng ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.
Bà: Nguyễn Thị Thuận. Sinh 2 trai : Đức Hiếu, Đức Trung.

Đời thứ 13

Ngô Thế Trường, con trai thứ hai ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.
Bà : Nguyễn Thị ...

Đời thứ 13

Ngô Thế Kháng, con trai thứ ba ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.

Đời thứ 13  

Ngô Thế Cường, con trai thứ tư ông Ngô Thế Tý và bà Nguyễn Thị Rô.