video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Ngành thứ mười ba - Chi Ất

ĐỜI THỨ TÁM

NGÔ PHÚC LỘC, thuỵ Thuần Cán, con độc nhất ông Ngô Thế Kỳ và bà Trương Thị Phó.

Bà : Nguyễn Thị Tẻo, hiệu Thục Hoà. Sinh 1 trai : Thế Nghiễn.

Bà hai : Hạ Thị Lắm, hiệu Diệu Nhiêu. Sinh 1 trai: Thế Hú.

Đời thứ 9

Ngô Thế Nghiễn, thuỵ Phúc Thông, con trưởng ông Ngô Phúc Lộc và bà Nguyễn Thị Tẻo.

Bà : Nguyễn Thị Tứ, hiệu Diệu Thư. Sinh 2 gái : Thị Lô, Thị Bộc.

Đời thứ 9

Ngô Thế Hú, con thứ hai ông Ngô Phúc Lộc và bà Hạ Thị Lắm.

Bà : Nguyễn Thị Nhâm, hiệu Thục Tân. Mất sớm.

Bà hai : Nguyễn Thị Tẻo, hiệu Diệu Thiều. Sinh 2 trai : Thế Loan, Thế Kình.

Đời thứ 10

Ngô Thế Loan, húy là Đoan, sinh năm 1900, con trưởng ông Ngô Thế Hú và bà Nguyễn Thị Tẻo. Sinh thời ông là công nhân Nhà máy giấy Đáp Cầu, sau là công nhân Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên đến khi nghỉ hưu. Mất năm 1981 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. 

Bà : Hoàng Thị Tý, sinh năm 1900. Mất năm 1984 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. Sinh 2 trai : Thế Hoạch, Thế Vy.

Bà hai : Nguyễn Thị Hợp,  sinh năm 1904, quê Nghệ An. Mất năm 1982 tại Đáp Cầu. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối. Không có con.

Đời thứ 11

Ngô Thế Hoạch, sinh năm 1928, con trưởng ông Ngô Thế Loan và bà Hoàng Thị Tý. Sinh thời ông là công nhân Nhà máy giấy Đáp Cầu, sau vào bộ đội, đã nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.Ông được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Phường Đáp Cầu khoá … Ông mất năm 1994. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối.

Bà : Hạ Thị Hoà, sinh năm 1925. Sinh 5 trai : Thế Lộc, Thế Lai, Thế Minh, Thế Quân, Thế Dũng.

Đời thứ 12

Ngô Thế Lộc, sinh năm 1945, con trưởng ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Mất năm 1997. Mộ tại Nghĩa trang Đồng Bối 

Bà : Phạm Thị Miễn, sinh năm 1950. Sinh 2 gái, 1 trai : Thị Thu Thuỷ (1972), Thị Chung (1973), Thế Ngọc (1982).

Đời thứ 13

Ngô Thế Ngọc, sinh năm 1982, con trai trưởng ông Ngô Thế Lộc và bà Phạm Thị Miễn.  

Đời thứ 12

Ngô Thế Lai, sinh năm 1948, con thứ hai ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà. Sau khi tốt nghiệp cấp III, ông tham gia quân đội và đã hy sinh tại Chiến trường Miền Nam tháng 2-1970. Ông là liệt sỹ. Chưa có vợ con.

Đời thứ 12

Ngô Thế Minh, sinh năm 1961, con thứ ba ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà.  

Bà : Trương Thị Hằng, sinh năm 1962. Sinh 1 gái: Thị Huyền (1989).

Đời thứ 12

Ngô Thế Quân, sinh năm 1964, con thứ tư ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà.  
Bà : Hạ Thị Anh, sinh năm 1966.

Đời thứ 12

Ngô Thế Dũng, sinh năm 1968, con thứ năm (út) ông Ngô Thế Hoạch và bà Hạ Thị Hoà.  
Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1969. Sinh 1 gái, 1 trai : Thị Hương (1991), Thế Long (2000).

Đời thứ 11

Ngô Thế Vy, sinh năm 1931, con trai thứ hai ông Ngô Thế Loan và bà Hoàng Thị Tý.  
Ông đi Bộ đội năm 1950, tháng 10-1952 chuyển ngành sang Sở Lương thực. Về hưu năm 1980.
Bà : Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1931. Sinh 2 gái, 4 trai : Thị Vân (1956), Thế Tuấn (1958), Thế Tường (1960), Thị Hằng (1962), Thế Xuân (1964), Thế Tiến (1971).
   -   Ngô Thị Vân, chồng là Hoàng Ngọc Duyên, sinh 1 trai 1 gái : Hoàng Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Huyền.
   -   Ngô Thị Hằng, chồng là Bùi Quang Hợi, sinh 2 trai : Bùi Quang Hưởng (1986), Bùi Quang Hùng (1990)

Đời thứ 12

Ngô Thế Tuấn, sinh năm 1958, con trai trưởng ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.
Bà : Lê Thị Thanh. Sinh 2 gái : Thị Hạnh (1987), Thị Trang (1992). 

Đời thứ 12

Ngô Thế Tường, sinh năm 1960, con trai thứ hai ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.
Bà : Nguyễn Thị Lan. Sinh  2 trai : Thế Tú (1987), Thế Thành (1994) 

Đời thứ 12

Ngô Thế Xuân, sinh năm 1964, con trai ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.
Bà : Trương Thị Hạnh. Sinh 1 trai : Thế Đức (1994). 

Đời thứ 12

Ngô Thế Tiến, sinh năm 1971, con trai thứ tư (út) ông Ngô Thế Vy và bà Nguyễn Thị Duyên.
Bà : Nguyễn Thị Hà. Sinh 1 trai, 1 gái : Thế Hiệp (1992), Diệu Linh (2001).

Đời thứ 10

Ngô Thế Kình, con thứ hai ông Ngô Thế Hú và bà Nguyễn Thị Tẻo.
Bà: Nguyễn Thị Tính. Sinh 1 trai, 4 gái: Thế Địch, Thị Thục (mất lúc trẻ), ThTâm, Thị Chúc, Thị Luật.
Bà hai : Nguyễn Thị Bích, không có con.
Ngô Thị Tâm, sinh năm 1932, mất ngày áng Tám năm Bính Thân (16/9/2016)

Đời thứ 11

Ngô Thế Địch, có tên khác là Thuần, con trai duy nhất ông Ngô Thế Kình và bà Nguyễn Thị Tính.
Bà : Nguyễn Thị Nga, quê Thị Cầu. Sinh 1 trai, 4 gái: Thế Tuấn (1957), Thị Khanh (1960), Thị Đức, Thị Hường (1962), Thị Oanh (1964). 

Đời thứ 12

Ngô Thế Tuấn, sinh năm 1957, con trai duy nhất ông Ngô Thế Địch và bà Nguyễn Thị Nga.