video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo về Lễ Cáo Tổ ngày 21/3/2021

Kính gửi: Các Ông Bà, các anh chị! 
 
Ban liên lạc Họ Ngô Đáp Cầu kính báo: 
 
Sáng ngày Chủ Nhật 09 tháng Hai Tân Sửu (21/3/2021) tại Nhà thờ Họ Ngô Đáp Cầu - Bắc Ninh, Ban đại diện thay mặt toàn thể bà con trong họ đã tổ chức Lễ cáo Tổ và tiến hành chúc thọ các cụ cao niên trong họ. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, vui vẻ.   
 
Xin kính chúc các Ông Bà, các anh chị và gia đình luôn vui mạnh. 
 
Ban liên lạc họ Ngô Đáp Cầu