video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Thông báo rà soát, bổ sung danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sỹ

Ban Đại diện h Ngô Đáp Cầu tại TP. Bắc Ninh xin kính báo:

Để chuẩn bị cho lễ k niệm 140 năm nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu. Nhà thờ sẽ sửa lại bia liệt sỹ trong nhà thờ: bổ sung danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùngcác liệt sỹ còn khuyết.

Ban Đại diện kính đề nghị các Ban liên lạc, các ngành và bà con trong họ rà soát bảng danh sách kèm theo nhằm phát hiện và bổ sung các trường hợp còn thiếu để Ban đại diện kịp thời bổ sung vào bia liệt sỹ trước k giỗ tổ mùa thu Quý Mão.

Mọi thông tin xin gửi về muộn nhất ngày 31/8/2023 qua email: hongodapcaubacninh@yahoo.com hoặc Zalo Ngô Mạnh Cương: 0948771799 để Ban đại diện tổng hợp, triển khai các công việc tiếp theo.

Kính báo.

 

TM. BAN ĐẠI DIỆN

Trưởng ban

Ngô Thế Hùng