video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Giỗ Tổ - Thu Tế 2021

Kính gửi: Các Ông Bà, các anh chị!

Ban liên lạc Họ Ngô Đáp Cầu kính báo:
Do tình hình dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương phòng chống dịch của Nhà nước, Ban đại diện họ Ngô - Đáp Cầu thống nhất năm nay sẽ không tổ chức Lễ giỗ Tổ tại Nhà thờ Họ Ngô Đáp Cầu Bắc Ninh ngày 12 tháng Tám năm Tân Sửu (18/9/2021) với nghi thức và quy mô lớn như mọi năm. Tới ngày trên, Ban đại diện sẽ thay mặt toàn thể bà con cô bác và mọi người trong Họ làm lễ cáo Tổ.

Xin trân trọng thông báo để toàn thể bà con cô bác và mọi người trong Họ được biết.
Ban liên lạc họ Ngô Đáp Cầu