video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Giỗ Tổ - Thu Tế 2020

   Kính gửi: Các Ông Bà, các anh chị!

Ngày Chủ nhật 27/9/2020 (ngày 11 tháng 8 Canh Tý) họ ta đã tổ chức Thu Tế tại Nhà thờ họ Ngô Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, vui vẻ. 
   
Xin kính chúc các Ông Bà, các anh chị và gia đình luôn vui mạnh. 

   Ban liên lạc họ Ngô Đáp Cầu