video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Giỗ Đức Vương Ngô Quyền 2019

Lễ giỗ Đức Vương Ngô Quyền lần thứ 1075 (944-2019) đã được tổ chức trang trọng tại đền thờ Ngài tại Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây vào ngày 18 tháng Giêng Kỷ Hợi (22-02-2019). Sau phần tế lễ là màn tái hiện dài 40 phút của Nhà hát tuồng Việt Nam về trận đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 và Lễ lên ngôi Vương vào mùa xuân 939.